Нүүр

Албаны тухай

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Тусламж

Газрын бирж

Холбоо барих

Даргын тушаал
Газартай холбоотой бүхий л мэдээллийг гар утаснаасаа авах боломжтой болллоо       A, B, C бүсчлэлд хуваах ажлыг ирэх сараас хэрэгжүүлнэ       Олон улсын худалдаа логистикийн төв рүү албадан ирүүлдэг биш өөрсдөө ирдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана       “Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөл”-ийн анхны хурал 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдлаа       Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээг гудамж, зам талбай бүтээн байгуулалтын ажлуудтай уялдуулна      
Тушаалын
дугаар
Товч утга Огноо Хуудас
1 А/01 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.01.05 Хуудас 1, 2
2 А/02 Ажлын зураг хөтлөх журам батлах тухай 2017.01.06 Хуудас 1
3 А/03 Газрын кадастрын мэдээллийн санг хөтлөх, хяналт тавих, журам батлах тухай 2017.01.06 Хуудас 1
4 А/04 Шагналын зардал гаргах тухай 2017.01.13 Хуудас 1
5 А/05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.01.19 Хуудас 1, 2
6 А/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.01.24 Хуудас 1, 2
7 А/07 Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 2017.01.27 Хуудас 1
8 А/08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017.01.27 Хуудас 1, 2
9 А/09 Хорооны төлөвлөлт, хотын хөгжил сэдэвт уралдаан зохион байгуулах тухай 2017.01.31 Хуудас 1
10 А/10 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2017.01.31 Хуудас 1
11 А/11 Спорт хамтлаг байгуулах тухай 2017.02.03 Хуудас 1
12 А/12 2017 онд газар, хүү торгуулийн орлогоос орох төлөвлөгөөний хуваарийг батлах тухай 2017.02.08 Хуудас 1
13 А/13 2016 оны газрын төлбөрийн илүү дутуу төлөлтийг баталгаажуулах тухай 2017.02.08 Хуудас 1
14 А/14 2015 оны газрын дутуу төлөлтийг хүчингүй болгох тухай 2017.02.08 Хуудас 1
15 А/15 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.02.09 Хуудас 1, 2, 3
16 А/16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.02.14 Хуудас 1
17 А/17 Зардал гаргах тухай 2017.02.21 Хуудас 1
18 А/18 Сар шинийн баяраар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017.02.23 Хуудас 1
19 А/19 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.02.24 Хуудас 1, 2
20 А/20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.02.24 Хуудас 1
21 А/21 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017.02.24 Хуудас 1
22 А/22 Нийслэлийн газрын кадастрын мэдээллийн санд хяналт тавих ажлын хэсгийн хурлын дүрэм батлах тухай 2017.02.24 Хуудас 1
23 А/23 Зардал гаргах тухай 2017.02.24 Хуудас 1
24 А/24 Байгууллагын архивын дүрэм, архивын баримт ашиглуулах журам 2017.03.10 Хуудас 1
25 А/25 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.03.15 Хуудас 1
26 А/26 Албан хаагчдын ээлжийн амралттай байх хугацаанд албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх хуваарь батлах тухай 2017.03.27 Хуудас 1
27 А/27 Анхааруулах хуудасны загвар батлах тухай 2017.03.28 Хуудас 1
28 А/28 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017.03.28 Хуудас 1
29 А/29 Журам батлах тухай 2017.04.04 Хуудас 1
30 А/30 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.04.06 Хуудас 1, 2
31 А/31 Нийслэлийн Газрын албаны Ахмадын зөвлөл байгуулах тухай 2017.04.06 Хуудас 1
32 А/32 Хөрөнгө гаргах тухай 2017.04.06 Хуудас 1
33 А/33 Хөтөлбөр батлах тухай 2017.04.07 Хуудас 1
34 А/34 Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 2017.04.14 Хуудас 1
35 А/35 Захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай 2017.04.17 Хуудас 1
36 А/36 Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2017.04.26 Хуудас 1
37 А/37 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.04.27 Хуудас 1, 2, 3
38 А/38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.04.27 Хуудас 1
39 А/39 Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017.05.15 Хуудас 1, 2, 3
40 А/40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.05.16 Хуудас 1
41 А/41 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.05.22 Хуудас 1
42 А/42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.05.22 Хуудас 1
43 А/43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.05.22 Хуудас 1
44 А/44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.05.22 Хуудас 1
45 А/45 Миний хотын ирээдүй-миний нүдээр сэдэвт хүүхдийн гар зургийн уралдаан зохион байгуулах тухай 2017.05.24 Хуудас 1
46 А/46 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.05.30 Хуудас 1, 2, 3
47 А/47 Гамшгаас хамгаалах албаны бүрэлдэхүүн болон бүрэлдэхүүнийг орлон ажиллах албан тушаалтанг томилох тухай 2017.05.30 Хуудас 1
48 А/48 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2017.05.30 Хуудас 1
49 А/49 Баримт бичгийг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2017.06.06 Хуудас 1
50 А/50 Багануур дүүргийн Газрын албаны гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2017.06.06 Хуудас 1
51 А/51 Загвар батлах тухай 2017.06.16 Хуудас 1
52 А/52 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.06.21 Хуудас 1, 2
53 А/53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.06.22 Хуудас 1, 2
54 А/54 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.06.27 Хуудас 1
55 А/55 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.06.29 Хуудас 1, 2
56 А/56 Хангамжийн материал актлах тухай 2017.06.29 Хуудас 1
57 А/57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.07.03 Хуудас 1, 2
58 А/58 Үндэсний их баяр наадмаар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017.07.04 Хуудас 1
59 А/59 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.07.06 Хуудас 1
60 А/60 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2017.07.17 Хуудас 1
61 А/61 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.07.25 Хуудас 1, 2
62 А/62 Урамшуулал олгох тухай 2017.07.26 Хуудас 1
63 А/63 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017.07.26 Хуудас 1
64 А/64 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.08.15 Хуудас 1, 2
65 А/65 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2017.08.22 Хуудас 1
66 А/66 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.08.28 Хуудас 1, 2, 3
67 А/67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.08.30 Хуудас 1, 2
68 А/68 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017.09.07 Хуудас 1
69 А/69 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.09.08 Хуудас 1
70 А/70 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.09.15 Хуудас 1, 2, 3
71 А/71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.09.22 Хуудас 1
72 А/72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.09.22 Хуудас 1, 2
73 А/73 Ахмадын сан байгуулах тухай 2017.09.26 Хуудас 1
74 А/74 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.09.29 Хуудас 1, 2, 3
75 А/75 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.10.03 Хуудас 1
76 А/76 Хөрөнгө гаргах тухай 2017.10.03 Хуудас 1
77 А/77 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.10.17 Хуудас 1, 2, 3
78 А/78 Ажлын удирдамж төлөвлөгөө гаргах тухай 2017.10.23 Хуудас 1
79 А/79 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.11.07 Хуудас 1, 2, 3
80 А/80 Шинэ жилийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулах коммис томилох тухай 2017.11.09 Хуудас 1
81 А/81 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.11.20 Хуудас 1, 2
82 А/82 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.12.08 Хуудас 1, 2, 3
83 А/83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.12.08 Хуудас 1
84 А/84 Тооллогын комисс томилох тухай 2017.12.11 Хуудас 1
85 А/85 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай 2017.12.11 Хуудас 1
86 А/86 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.12.19 Хуудас 1, 2
87 А/87 Урамшуулал олгох тухай 2017.12.20 Хуудас 1
88 А/88 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.12.20 Хуудас 1
89 А/89 Шагнаж урамшуулах тухай 2017.12.20 Хуудас 1
90 А/90 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2017.12.21 Хуудас 1
91 А/91 Даргын зөвлөлийн хурлын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017.12.22 Хуудас 1
92 А/92 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.12.22 Хуудас 1
93 А/93 Шинэ жилийн баяраар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017.12.27 Хуудас 1

Хандалт

1073999
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
310
4565
4565
1073999

Таны IP: 34.238.190.122

Нийгмийн сүлжээ