Нүүр

Албаны тухай

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Тусламж

Газрын бирж

Холбоо барих

Батлагдсан орон тоо
Газартай холбоотой бүхий л мэдээллийг гар утаснаасаа авах боломжтой болллоо       A, B, C бүсчлэлд хуваах ажлыг ирэх сараас хэрэгжүүлнэ       Олон улсын худалдаа логистикийн төв рүү албадан ирүүлдэг биш өөрсдөө ирдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана       “Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөл”-ийн анхны хурал 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдлаа       Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээг гудамж, зам талбай бүтээн байгуулалтын ажлуудтай уялдуулна      

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ,
ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ТУШААЛ

2016 оны 09 сарын 23 өдөр                                           Дугаар А/224                                                          Улаанбаатар

Нийслэлийн газрын албаны бүтэц, орон тооны
хязгаарыг батлах тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт, 8 дугаар зүйлийн 8.3.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.6 дахь заалт, Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2016 оны 156 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн газрын албаны орон тооны дээд хязгаар, зохион байгуулалтын бүтцийг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан орон тооны дээд хязгаарт бапгаан дүүргүүдийн Газрын албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталж, мөрдүүлэхийг Нийслэлийн газрын алба /Э.Болорчулуун/-д даалгасугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Удирдлага, хамтын ажиллагааны хэлтэс /Р.Ганхуяг/-т даалгасугай.

ДЭД ДАРГА ......................... Д.СҮХБААТАР

 

 

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2016 оны
09 сарын 23-ны өдрийн А/224 дугаар тушаалын хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ,
ОРОН ТООНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР

Д/д

Хэлтэс, алба

Орон тоо

1

1. Захиргааны хэлтэс

2. Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

3. Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс

4. Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэс

5. Газар өмчлөлийн хэлтэс

6. Газрын үнэлгээ, төлбөрийн хэлтэс

7. Газрын мэдээллийн технологийн хэлэтс

8. Газар чөлөөлөх хэлтэс

9. 9н дүүргийн Газрын алба

Нийт орон тооны дээд хязгаар: 178 Үүнээс:

• Дарга

• Орлогч дарга /2/

• Нийслэлд /78/

• Дүүрэгт/100/

Хандалт

1189369
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
305
3849
14789
1189369

Таны IP: 100.24.125.162

Нийгмийн сүлжээ