Нүүр

Албаны тухай

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Тусламж

Газрын бирж

Холбоо барих

Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөл
Газартай холбоотой бүхий л мэдээллийг гар утаснаасаа авах боломжтой болллоо       A, B, C бүсчлэлд хуваах ажлыг ирэх сараас хэрэгжүүлнэ       Олон улсын худалдаа логистикийн төв рүү албадан ирүүлдэг биш өөрсдөө ирдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана       “Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөл”-ийн анхны хурал 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдлаа       Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээг гудамж, зам талбай бүтээн байгуулалтын ажлуудтай уялдуулна      
1. Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай
Д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Регистрийн дугаар Газрын Зөвлөлийн хурлаас гаргасан дүгнэлт
Байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ м2 Хугацаа /жил/ Эдэлбэрийн хэлбэр Баталгаажигдах эх үүсгэвэр /үндэслэл/
Баянгол дүүрэг
1 Баарангууд овогт Бямбаагийн Мөнхжаргал ХК86103116 9 Үйлчилгээтэй орон сууц 484 15 Эзэмшүүлэх УБЕГ-ын даргын 2017 оны 10 сарын 25-ны өдрийн А/890 дүгээр тушаал
2 Бичээч овогт Сандуйжавын Мөнх-Амгалан ЧК76080797 9 Орон сууц 860 15 Эзэмшүүлэх УБЕГ-ын даргын 2017 оны 09 сарын 01-ний өдрийн А/735 дугаар тушаал
3 Товхон овогт Батдоржын Даваадорж УШ75080431 11 Үйлчилгээ 162 15 Эзэмшүүлэх УБЕГ-ын даргын 2017 оны 10 сарын 25-ны өдрийн А/886 дугаар тушаал
Баянзүрх дүүрэг
4 Өвгөн овогт Өвгөний Энхтүвшин, Олхонууд овогт Чимэдцэрэнгийн Баяржаргал ЧИ63093012, ЦЗ75112111 1 Контор, үйлчилгээ 300 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 1999 оны А/152 /Ө.Энхтүвшин, 168 м2/, ДЗД-ын 2013 оны А/549 /Я.Бат-Эрдэнэ, 20 м2/
5 "Старкредит" ББСБ 2887096 8 Худалдаа, үйлчилгээ 640 15 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2017 оны 83
6 "Стандартмах" ХХК 5319188 9 Үйлдвэрлэл 1574 15 Эзэмшүүлэх ОӨУБЕГазрын даргын 2017 оны А/879, А/894 дүгээр тушаалууд
7 "Хөрс-Авто сервис" ХХК 2090694 11 Шатахуун түгээх станц 1800 15 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2016 оны А/30
8 Боржигин овогт Алтангэрэлийн Хашбал ФБ74051318 15 Худалдаа, үйлчилгээ 147 15 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2015 оны А/636, 90 м2, Ү-2204010524
9 Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 2117401 16 Үйлчилгээтэй орон сууц 2051 15 Эзэмшүүлэх Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай НЗД-ын 2015 оны А/151 тоот захирамж, АТ-ын 2016 оны №ДТ 16/107 даалгавар, АТ-ын 2017 оны №МЗХ 2017/06-18 даалгавар
10 Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 2117401 16 Орон сууц, цэцэрлэг 950 15 Эзэмшүүлэх
11 Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 2117401 16 Үйлчилгээтэй орон сууц 1166 15 Эзэмшүүлэх
12 Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 2117401 16 Үйлчилгээтэй орон сууц 1020 15 Эзэмшүүлэх
13 "Булаг" СӨХ 1025937 16 Орон сууцны орчны газар 2777 15 Ашиглуулах НЗД-ын 2014 оны А/528, Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах улсын комиссын 2006.11.13-ны өдрийн №165/2006, 2010.03.30-ны өдрийн №90/2010 дугаар актууд
14 Боржигон овогт Хуягбаатарын Цэлмэг УП88092534 22 Орон сууц 240 15 Эзэмшүүлэх ОӨУБЕГазрын даргын 2017 оны А/816 дугаар тушаал
Сүхбаатар дүүрэг
15 "Мэйнстрийт акюзишнс" ХХК 5734401 1 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 750 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2017 оны А/463, "Бигскай капитал" ХХК 146002/0106
16 "Капитал банк" ХХК 2556375 3 Үйлчилгээ, орон сууц 866 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2004 оны 30, "ЛУБС" ХХК татан буугдсан 148005/0063
17 "Монтед констракшн" ХХК 5162823 9 Үйлчилгээ 417 15 Эзэмшүүлэх ОӨУБЕГ-ын даргын 2017.10.18 өдрийн А/863 тушаал, Г-2203002582
18 Цагаан гэрт овогт Рэнчингийн Сарантуяа ИЦ72012700 13 Амины сууц 627 15 Эзэмшүүлэх НӨХК-ын 2017.10.17 өдрийн 22 дугаар тогтоол 143054/0025
Хан-Уул дүүрэг
19 Боржигин овогт Жанцангийн Оюун, Боржигон овогт Гэрэлийн Солонго ЦЖ65102205, УК89062426 3 Амины сууц 36 15 Эзэмшүүлэх
20 Өндөр овогт Сүрэнхорлоогийн Ундармаа ЧН73092309 10 Үйлчилгээ 231 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 360, "Буянт-Ухаа трейд" ХХК
Налайх дүүрэг
21 "Чандмань Налайх" ОНӨААТҮГ 2604493 2 Контор 2600 15 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2012 оны 604
Багануур дүүрэг
22 "Гэрэлт ирээдүй мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв" НҮТББ 8166927 1 Сургалт 1000 15 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2016 оны А/234

2. Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай
Д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Регистрийн дугаар Газрын байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Өмнөх эзэмшигч, зориулалт, талбайн хэмжээ, байршил, нэр Өмнөх шийдвэр Нэгж талбарын дугаар Зөвлөлийн хурлаас гаргасан дүгнэлт
Баянгол дүүрэг
1 Баянгол дүүргийн зуудугаар цэцэрлэг 9118144 2 Цэцэрлэг 4755 15 Эзэмшүүлэх 18423 м2 НЗД-ын 2004 оны 30 168006/0014
2 "Вестмед" ХХК 2043211 5 Эмнэлэг, үйлчилгээ 870 15 Эзэмшүүлэх 270 м2 НЗД-ын 2016 оны А/519 1620/0118
3 Боржигон овогт Лхагважавын Болд УС68021738 8 Худалдаа, үйлчилгээ 3704 15 Эзэмшүүлэх 2500 м2 НЗД-ын 2015 оны А/245 160020/0239
4 "Баянхангай тур" ХХК 2792214 11 Орон сууц, үйлчилгээ 2172 15 Эзэмшүүлэх Үйлчилгээ НЗД-ын 2015 оны А/376 1616/0014
5 Шарнууд овогт Дамдин Энхжаргал ЧЖ69041170 12 Авто зогсоол 90 15 Эзэмшүүлэх Худалдаа үйлчилгээ НЗД-ын 2014 оны А/233 1616/0097
Баянзүрх дүүрэг
6 "Баян Уул-12" СӨХ 9098895 1 Орон сууцны орчны газар 12046 5 Ашиглуулах 12699 м2 НЗД-ын 2017 оны А/142 133009/0050
7 "Хүнскомплекс" ХХК 2057123 2 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 1104 15 Эзэмшүүлэх 1098 м2 НЗД-ын 2012 оны А/116, Ү-2204009039 133012/0083
8 Урайнхан овогт Доржсүрэнгийн Мөнхзул ЧН85041806 5 Худалдаа, үйлчилгээ 700 15 Эзэмшүүлэх 637 м2 НЗД-ын 2016 оны А/284 133014/0128
9 "Хонгрансфеко" ХХК 5234069 11 Орон сууц 535406 5 Ашиглуулах 1000000 м2 НЗД-ын 2016 оны А/519 133012/0014
10 Боржигон овогт Цэрэнгийн Болдбаатар ЦЕ70092078 16 Амины сууц 243 15 Эзэмшүүлэх Л.Энхтуяа, 108 м2 НЗД-ын 2014 оны А/502 133017/0234
11 Ган төмөр овогт Чадраабалын Туул ХВ59120837 16 Амины сууц 482 15 Эзэмшүүлэх 84 м2 НЗД-ын 2015 оны А/978 133017/0184
12 Хайтал овогт Чойдогийн Бурмаа ЧК56061448 19 Үйлчилгээ 1679 15 Эзэмшүүлэх "Мондем" ХХК 4510 м2, /6208 м2/ Ч.Бурмаа 2574 м2 НЗД-ын 2016 оны А/487, НЗД-ын 2016 оны А/487, НЗД-ын 2011 оны 951 133016/0077
13 "Мондем" ХХК 2786516 19 Үйлдвэрлэл 6208 15 Эзэмшүүлэх 133016/0080
14 "Баянзүрх-Эмнэлэг" ХХК 5050464 22 Эмнэлэг 4903 15 Эзэмшүүлэх "Баянзүрх-Эмнэлэг" ХХК, 9874 м2 НЗД-ын 2015 оны А/276, Ү-2204077465 133015/0017
15 "Баянзүрх-Эмнэлэг" ХХК 5050464 22 Эмнэлэг 3539 15 Эзэмшүүлэх
16 "Гүнтулга" ХХК 2729458 22 Эмнэлэг 1386 15 Эзэмшүүлэх
Сонгинохайрхан дүүрэг
17 "Цэцэйгэн" ЗГБХН 2261944 1 Зуслан 7400 15 Эзэмшүүлэх 10000 м2 НЗД-ын 2012 оны А/118 1855/0904
18 Арвин овогт Одгийвын Анхныбаяр ХД82100260 4 Аж ахуй 22163 15 Эзэмшүүлэх 23311 м2 НЗД-ын 2014 оны А/349 1843/0103
19 "Монголтерминал" ХХК 549422 20 Үйлдвэрлэл 3243 15 Эзэмшүүлэх "Автокомбинат Монгол" ХХК, 8547 м2 НЗД-ын 2011 оны 730 188028/0069
20 "Автокомбинат Монгол" ХХК 2091445 20 Үйлдвэрлэл 6059 15 Эзэмшүүлэх
21 Боржигон овогт Баярын Ундармаа МИ89102709 20 Аж ахуй 3271 15 Эзэмшүүлэх "Нарлаг хараа" ХХК, 2944 м2 НЗД-ын 2012 оны А/244 1853/0030
Сүхбаатар дүүрэг
22 Ерөнхий боловсролын Сант сургууль 9087885 2 Сургалт 2670 5 Эзэмшүүлэх 1981 м2 НЗД-ын 2012 оны А/117 148002/0059
23 Сүхбаатар дүүргийн хорин тавдугаар цэцэрлэг 9086382 6 Цэцэрлэг 3495 15 Эзэмшүүлэх 3200 м2 НЗД-ын 2004 оны 30 143/0051
24 "Саруул сайхан" ХХК 2595419 8 Үйлчилгээ, орон сууц 1031 15 Эзэмшүүлэх С.Доржготов, аж ахуй, 968 м2 НЗД-ын 2017 оны А/726 143007/0163
25 "Бидисек ҮЦК" ХК 2052482 8 Үйлчилгээ 823 15 Эзэмшүүлэх 763 м2 НЗД-ын 2015 оны А/902 143007/0086
26 "ЭЛИКО" ХХК 5607833 11 Үйлчилгээ 157 15 Эзэмшүүлэх Орон сууц, 1503 м2 НЗД-ын 2016 оны А/524
27 Рашааныхан овогт Даваадоржийн Эрхэмбаяр ВЮ87050673 11 Орон сууц 1346 15 Эзэмшүүлэх 143051/0160
28 Олгонууд овогт Осорын Мөнхсүх ЧО72091110 19 Худалдаа, үйлчилгээ 2000 15 Эзэмшүүлэх Шашны үйл ажиллагаа НЗД-ын 2016 оны А/207 143056/0095
Хан-Уул дүүрэг
29 "Юнитра" ХХК 2695316 2 Худалдаа, үйлчилгээ 7334 15 Эзэмшүүлэх Үйлдвэрлэл НЗД-ын 2017 оны А/750 178015/0086
30 "Эвсэг-16" СӨХ 1030418 3 Орон сууцны орчны газар 2703 15 Ашиглуулах 2974 м2 НЗД-ын 2016 оны А/450 178013/0044
31 "Тэлмүүнлхам констракшн" ХХК 3554104 3 Үйлдвэрлэл, аж ахуй 1900 15 Эзэмшүүлэх Байршил өөрчлөх НЗД-ын 2011 оны 744 178020/0175
32 Тайж овогт Нямжавын Жадамбаа ХВ79032187 4 Орон сууц, аж ахуй 30000 15 Эзэмшүүлэх Агуулах, аж ахуй НЗД-ын 2011 оны 612 178020/0168
33 "Улаанбаатар их дэлгүүр" ХХК 5377064 8 Үйлчилгээтэй орон сууц 332000 15 Эзэмшүүлэх Мод үржүүлэг, 1 нэгж талбар НЗД-ын 2016 оны А/158 178025/0256
34 "Улаанбаатар их дэлгүүр" ХХК 5377064 8 Үйлчилгээ 20000 15 Эзэмшүүлэх
35 Дөш овогт Хашбаатарын Цагаанбаатар ТД84031997 10 Орон сууц 10000 15 Эзэмшүүлэх Спорт цогцолбор НЗД-ын 2012 оны А/344 178026/0272
36 Боржигин овогт Адилбишийн Тогтох ХИ74081015 10 Орон сууц, үйлчилгээ 115722 15 Эзэмшүүлэх Орон сууц НЗД-ын 2017 оны А/463 178026/0391
37 Бурдуд овогт Жалцангийн Цэндхүү ГЭ59123026 10 Үйлчилгээтэй орон сууц 700 15 Эзэмшүүлэх Амины сууц НЗД-ын 2016 оны А/450 178026/0099
38 "Тавин-Ус" ХХК 2541963 10 Үйлдвэрлэл 5000 15 Эзэмшүүлэх Орон сууц, 20000 м2 НЗД-ын 2017 оны А/464 178026/0571
39 "Тавин-Ус" ХХК 2541963 10 Амины сууц 15000 15 Эзэмшүүлэх
40 "Биокомбинат" ТӨААТҮГ 2117746 12 Үйлдвэрлэл, аж ахуй 137370 15 Эзэмшүүлэх Малын био бэлдмэл, 128803 м2 НЗД-ын 2005 оны 183 178041/0097
Чингэлтэй дүүрэг
41 Нийслэлийн Боловсролын газар 9077065 11 Цэцэрлэг 1317 15 Эзэмшүүлэх 1720 м2 НЗД-ын 2014 оны А/176 1557/0057
42 Чингэлтэй дүүргийн тавин долдугаар сургууль 9114874 11 Сургалт 11628 15 Эзэмшүүлэх 12605 м2 НЗД-ын 2010 оны 745 159/0049

3. /Нэмэлт/ Эзэмшил, ашиглалтад байгаа газрын кадастрын зургийн хэлбэр өөрчилж, баталгаажуулах
Д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Регистрийн дугаар Газрын Зөвлөлийн хурлаас гаргасан дүгнэлт
Газрын байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ м2 Хугацаа /жил/ Эдэлбэрийн хэлбэр Хэлбэр өөрчлөгдөх үндэслэл
Баянгол дүүрэг
1 Чогтай овогт Ванчинсүрэнгийн Дуламжав ЧЙ48012014 9 Амины сууц 531 4 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/742

Хандалт

900307
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
130
626
8084
900307

Таны IP: 35.175.120.174

Нийгмийн сүлжээ