Нүүр

Албаны тухай

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Тусламж

Газрын бирж

Холбоо барих

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Газартай холбоотой бүхий л мэдээллийг гар утаснаасаа авах боломжтой болллоо       A, B, C бүсчлэлд хуваах ажлыг ирэх сараас хэрэгжүүлнэ       Олон улсын худалдаа логистикийн төв рүү албадан ирүүлдэг биш өөрсдөө ирдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана       “Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөл”-ийн анхны хурал 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдлаа       Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээг гудамж, зам талбай бүтээн байгуулалтын ажлуудтай уялдуулна      

 

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 180 захирамж Үзэх
2

2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 183 захирамж

Үзэх
3 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 190 захирамж Үзэх
4 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 191 захирамж Үзэх
5 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 192 захирамж Үзэх
6 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 200 захирамж Үзэх
7 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 201 захирамж Үзэх
8 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 202 захирамж Үзэх
9 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 203 захирамж Үзэх
10 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 204 захирамж Үзэх
11 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 205 захирамж Үзэх
12 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 206 захирамж Үзэх
13 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 207 захирамж Үзэх
14 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 208 захирамж Үзэх
15 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 209 захирамж Үзэх
16 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 210 захирамж Үзэх
17 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 211 захирамж Үзэх
18 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 212 захирамж Үзэх
19 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 213 захирамж Үзэх
20 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 214 захирамж Үзэх
21 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 215 захирамж Үзэх
22 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 216 захирамж Үзэх
23 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 217 захирамж Үзэх
24 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 218 захирамж Үзэх
25 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 219 захирамж Үзэх
26 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 220 захирамж Үзэх
27 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 221 захирамж Үзэх
28 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 222 захирамж Үзэх
29 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 223 захирамж Үзэх
30 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 224 захирамж Үзэх
31 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 225 захирамж Үзэх
32 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 226 захирамж Үзэх
33 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 227 захирамж Үзэх
34 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 228 захирамж Үзэх
35 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 229 захирамж Үзэх
36 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 230 захирамж Үзэх
37 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 231 захирамж Үзэх
38 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 232 захирамж Үзэх
39 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 233 захирамж Үзэх
40 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 234 захирамж Үзэх
41 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 235 захирамж Үзэх
42 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 236 захирамж Үзэх
43 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 237 захирамж Үзэх
44 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 238 захирамж Үзэх
45 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 239 захирамж Үзэх
46 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 240 захирамж Үзэх
47 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 241 захирамж Үзэх
48 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 242 захирамж Үзэх
49 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 243 захирамж Үзэх
50 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 244 захирамж Үзэх
51 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 245 захирамж Үзэх
52 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 246 захирамж Үзэх
53 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 247 захирамж Үзэх
54 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 248 захирамж Үзэх
55 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 249 захирамж Үзэх
56 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 250 захирамж Үзэх
57 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 251 захирамж Үзэх
58 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 252 захирамж Үзэх
59 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 253 захирамж Үзэх
60 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 254 захирамж Үзэх
61 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 255 захирамж Үзэх
62 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 256 захирамж Үзэх
63 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 257 захирамж Үзэх
64 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 258 захирамж Үзэх
65 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 259 захирамж Үзэх
66 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 260 захирамж Үзэх
67 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 261 захирамж Үзэх
68 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 262 захирамж Үзэх
69 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 263 захирамж Үзэх
70 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 264 захирамж Үзэх
71 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 265 захирамж Үзэх
72 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 266 захирамж Үзэх
73 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 267 захирамж Үзэх
74 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 268 захирамж Үзэх
75 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 269 захирамж Үзэх
76 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 270 захирамж Үзэх
77 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 271 захирамж Үзэх
78 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 272 захирамж Үзэх
79 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 273 захирамж Үзэх
80 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 274 захирамж Үзэх
81 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 275 захирамж Үзэх
82 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 276 захирамж Үзэх
83 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 277 захирамж Үзэх
84 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 278 захирамж Үзэх
85 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 279 захирамж Үзэх
86 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 280 захирамж Үзэх
87 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 281 захирамж Үзэх
88 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 282 захирамж Үзэх
89 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 283 захирамж Үзэх
90 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 284 захирамж Үзэх
91 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 285 захирамж Үзэх
92 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 286 захирамж Үзэх
93 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 287 захирамж Үзэх
94 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 288 захирамж Үзэх
95 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 289 захирамж Үзэх
96 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 290 захирамж Үзэх
97 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 291 захирамж Үзэх
98 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 292 захирамж Үзэх
99 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 293 захирамж Үзэх
100 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 294 захирамж Үзэх
101 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 295 захирамж Үзэх
102 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 296 захирамж Үзэх
103 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 297 захирамж Үзэх
104 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 298 захирамж Үзэх
105 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 299 захирамж Үзэх
106 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 300 захирамж Үзэх
107 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 301 захирамж Үзэх
108 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 302 захирамж Үзэх
109 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 303 захирамж Үзэх
110 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 304 захирамж Үзэх
111 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 307 захирамж Үзэх
112 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 344 захирамж Үзэх
113 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 345 захирамж Үзэх
114 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 346 захирамж Үзэх
115 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 397 захирамж Үзэх
116 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 398 захирамж Үзэх
117 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 406 захирамж Үзэх
118 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 407 захирамж Үзэх
119 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 415 захирамж Үзэх
120 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 416 захирамж Үзэх
121 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 435 захирамж Үзэх
122 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 436 захирамж Үзэх
123 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 437 захирамж Үзэх
124 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 438 захирамж Үзэх
125 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 439 захирамж Үзэх
126 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 448 захирамж Үзэх
127 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 466 захирамж Үзэх
128 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 471 захирамж Үзэх
129 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 472 захирамж Үзэх
130 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 475 захирамж Үзэх
131 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 476 захирамж Үзэх
132 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 508 захирамж Үзэх
133 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 542 захирамж Үзэх
134 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 547 захирамж Үзэх
135 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 561 захирамж Үзэх
136 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 562 захирамж Үзэх
137 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 563 захирамж Үзэх
138 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 567 захирамж Үзэх
139 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 580 захирамж Үзэх
140 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 581 захирамж Үзэх
141 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 582 захирамж Үзэх
142 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 592 захирамж Үзэх
143 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 593 захирамж Үзэх
144 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 594 захирамж Үзэх
145 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 595 захирамж Үзэх
146 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 596 захирамж Үзэх
147 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 601 захирамж Үзэх
148 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 602 захирамж Үзэх
149 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 649 захирамж Үзэх
150 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 684 захирамж Үзэх
151 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 685 захирамж Үзэх
152 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 686 захирамж Үзэх
153 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 687 захирамж Үзэх
154 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 689 захирамж Үзэх
155 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 716 захирамж Үзэх
156 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 722 захирамж Үзэх
157 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 752 захирамж Үзэх
158 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 753 захирамж Үзэх
159 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 755 захирамж Үзэх
160 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 774 захирамж Үзэх
161 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 827 захирамж Үзэх
162 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 828 захирамж Үзэх
163 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 829 захирамж Үзэх
164 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 830 захирамж Үзэх
165 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 837 захирамж Үзэх
166 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 839 захирамж Үзэх
167 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 840 захирамж Үзэх
168 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 841 захирамж Үзэх
169 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 855 захирамж Үзэх
170 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 890 захирамж Үзэх
171 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 891 захирамж Үзэх
172 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 892 захирамж Үзэх
173 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 893 захирамж Үзэх
174 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 894 захирамж Үзэх
175 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 895 захирамж Үзэх
176 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 927 захирамж Үзэх
177 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 934 захирамж Үзэх
178 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 951 захирамж Үзэх
179 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 975 захирамж Үзэх
180 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 976 захирамж Үзэх
181 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 977 захирамж Үзэх
182 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 978 захирамж Үзэх
183 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 979 захирамж Үзэх
184 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 987 захирамж Үзэх
185 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 994 захирамж Үзэх
186 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 995 захирамж Үзэх
187 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1010 захирамж Үзэх
188 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1016 захирамж Үзэх
189 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1017 захирамж Үзэх
190 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1031 захирамж Үзэх
191 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1032 захирамж Үзэх
192 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1033 захирамж Үзэх
193 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1050 захирамж Үзэх
194 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1051 захирамж Үзэх
195 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1052 захирамж Үзэх
196 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1053 захирамж Үзэх
197 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1075 захирамж Үзэх
198 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1081 захирамж Үзэх
199 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1140 захирамж Үзэх
200 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1141 захирамж Үзэх
201 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1142 захирамж Үзэх
202 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын 1143 захирамж Үзэх

Хандалт

1069695
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
261
261
261
1069695

Таны IP: 18.204.227.117

Нийгмийн сүлжээ