Нүүр

Албаны тухай

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Тусламж

Газрын бирж

Холбоо барих

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Газартай холбоотой бүхий л мэдээллийг гар утаснаасаа авах боломжтой болллоо       A, B, C бүсчлэлд хуваах ажлыг ирэх сараас хэрэгжүүлнэ       Олон улсын худалдаа логистикийн төв рүү албадан ирүүлдэг биш өөрсдөө ирдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана       “Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөл”-ийн анхны хурал 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдлаа       Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээг гудамж, зам талбай бүтээн байгуулалтын ажлуудтай уялдуулна      
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A04 захирамж Үзэх
2 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A05 захирамж Үзэх
3 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A06 захирамж Үзэх
4 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A07 захирамж Үзэх
5 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A08 захирамж Үзэх
6 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A31 захирамж Үзэх
7 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A32 захирамж Үзэх
8 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A52 захирамж Үзэх
9 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A53 захирамж Үзэх
10 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A54 захирамж Үзэх
11 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A55 захирамж Үзэх
12 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A66 захирамж Үзэх
13 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A67 захирамж Үзэх
14 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A73 захирамж Үзэх
15 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A110 захирамж Үзэх
16 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A111 захирамж Үзэх
17 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A134 захирамж Үзэх
18 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A135 захирамж Үзэх
19 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A136 захирамж Үзэх
20 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A139 захирамж Үзэх
21 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A179 захирамж Үзэх
22 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A180 захирамж Үзэх
23 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A184 захирамж Үзэх
24 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A214 захирамж Үзэх
25 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A221 захирамж Үзэх
26 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A222 захирамж Үзэх
27 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A223 захирамж Үзэх
28 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A224 захирамж Үзэх
29 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A225 захирамж Үзэх
30 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A226 захирамж Үзэх
31 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A227 захирамж Үзэх
32 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A245 захирамж Үзэх
33 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A246 захирамж Үзэх
34 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A274 захирамж Үзэх
35 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A275 захирамж Үзэх
36 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A276 захирамж Үзэх
37 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A334 захирамж Үзэх
38 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A335 захирамж Үзэх
39 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A374 захирамж Үзэх
40 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A375 захирамж Үзэх
41 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A376 захирамж Үзэх
42 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A377 захирамж Үзэх
43 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A378 захирамж Үзэх
44 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A379 захирамж Үзэх
45 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A391 захирамж Үзэх
46 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A397 захирамж Үзэх
47 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A399 захирамж Үзэх
48 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A410 захирамж Үзэх
49 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A434 захирамж Үзэх
50 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A451 захирамж Үзэх
51 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A452 захирамж Үзэх
52 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A453 захирамж Үзэх
53 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A454 захирамж Үзэх
54 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A455 захирамж Үзэх
55 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A456 захирамж Үзэх
56 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A465 захирамж Үзэх
57 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A466 захирамж Үзэх
58 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A483 захирамж Үзэх
59 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A490 захирамж Үзэх
60 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A510 захирамж Үзэх
61 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A513 захирамж Үзэх
62 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A518 захирамж Үзэх
63 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A519 захирамж Үзэх
64 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A547 захирамж Үзэх
65 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A548 захирамж Үзэх
66 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A549 захирамж Үзэх
67 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A550 захирамж Үзэх
68 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A551 захирамж Үзэх
69 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A552 захирамж Үзэх
70 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A553 захирамж Үзэх
71 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A561 захирамж Үзэх
72 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A594 захирамж Үзэх
73 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A595 захирамж Үзэх
74 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A596 захирамж Үзэх
75 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A597 захирамж Үзэх
76 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A611 захирамж Үзэх
77 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A636 захирамж Үзэх
78 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A637 захирамж Үзэх
79 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A638 захирамж Үзэх
80 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A666 захирамж Үзэх
81 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A676 захирамж Үзэх
82 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A677 захирамж Үзэх
83 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A678 захирамж Үзэх
84 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A679 захирамж Үзэх
85 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A680 захирамж Үзэх
86 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A697 захирамж Үзэх
87 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A700 захирамж Үзэх
88 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A701 захирамж Үзэх
89 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A702 захирамж Үзэх
90 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A722 захирамж Үзэх
91 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A723 захирамж Үзэх
92 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A750 захирамж Үзэх
93 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A762 захирамж Үзэх
94 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A763 захирамж Үзэх
95 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A764 захирамж Үзэх
96 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A765 захирамж Үзэх
97 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A923 захирамж Үзэх
98 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A762 захирамж Үзэх
99 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A763 захирамж Үзэх
100 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A764 захирамж Үзэх
101 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A765 захирамж Үзэх
102 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A766 захирамж Үзэх
103 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A767 захирамж Үзэх
104 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A776 захирамж Үзэх
105 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A779 захирамж Үзэх
106 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A780 захирамж Үзэх
107 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A802 захирамж Үзэх
108 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A822 захирамж Үзэх
109 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A823 захирамж Үзэх
110 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A829 захирамж Үзэх
111 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A830 захирамж Үзэх
112 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A831 захирамж Үзэх
113 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A832 захирамж Үзэх
114 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A859 захирамж Үзэх
115 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A860 захирамж Үзэх
116 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A861 захирамж Үзэх
117 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A862 захирамж Үзэх
118 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A863 захирамж Үзэх
119 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A871 захирамж Үзэх
120 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A872 захирамж Үзэх
121 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A873 захирамж Үзэх
122 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A875 захирамж Үзэх
123 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A876 захирамж Үзэх
124 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A895 захирамж Үзэх
125 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A902 захирамж Үзэх
126 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A903 захирамж Үзэх
127 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A906 захирамж Үзэх
128 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A916 захирамж Үзэх
129 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A921 захирамж Үзэх
130 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A922 захирамж Үзэх
131 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A924 захирамж Үзэх
132 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A933 захирамж Үзэх
133 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A935 захирамж Үзэх
134 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A936 захирамж Үзэх
135 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A937 захирамж Үзэх
136 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A938 захирамж Үзэх
137 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A940 захирамж Үзэх
138 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A971 захирамж Үзэх
139 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A974 захирамж Үзэх
140 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A977 захирамж Үзэх
141 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A978 захирамж Үзэх
142 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A979 захирамж Үзэх
143 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A982 захирамж Үзэх
144 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A983 захирамж Үзэх
145 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A985 захирамж Үзэх
146 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A990 захирамж Үзэх
147 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A992 захирамж Үзэх
148 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A993 захирамж Үзэх
149 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1000 захирамж Үзэх
150 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1002 захирамж Үзэх
151 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1003 захирамж Үзэх
152 2015 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1009 захирамж Үзэх

Хандалт

1073522
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
980
4088
4088
1073522

Таны IP: 34.204.193.85

Нийгмийн сүлжээ