Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
Д/д Нэгжүүд Албан бичиг Өргөдөл, гомдол
Нийт албан бичиг Шийдвэрлэсэн Хугацаа хэтэрч Судалж байгаа Нийт өргөдөл, гомдол Шийдвэрлэсэн Хугацаа хэтэрч Судалж байгаа Зөрчил
1 Удирдлага 5 4 0 1 2 1 0 1 50
2 ЗХ 1315 1282 7 26 681 645 10 26 181
3 СААХ 117 114 1 2 5 4 0 1 6
4 ГАБХ 6191 5989 35 167 4296 3766 59 470 583
5 ГМеТөХ 841 820 7 14 41 39 1 1 70
6 ГҮТХ 262 257 0 5 31 31 0 0 3
7 ГӨХ 134 128 2 4 74 73 1 0 36
8 МТХ 190 182 5 3 11 9 2 0 19
9 ГЧХ 1168 115 7 6 80 77 3 0 145
10 БГДГЗБА 2854 2806 14 34 1266 1208 1 57 26
11 БЗДГЗБА 5988 5837 52 99 18088 9953 25 8110 1220
12 ЧДГЗБА 3122 3034 7 81 2942 1585 19 1338 114
13 ХУДГЗБА 3540 3442 22 76 4479 4112 7 360 157
14 СХДГЗБА 10374 10229 36 109 14242 13183 7 1052 106
15 СБДГЗБА 3394 3322 49 23 5278 4675 5 598 299
16 НДГЗБА 2510 2413 15 82 4955 4474 0 481 31
17 БНДГЗБА 2021 1939 1 81 459 457 0 2 4
18 БХДГЗБА 1647 1591 0 56 327 291 1 35 1
  НИЙТ 45673 43504 260 869 57257 44583 141 12532 3051

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1831325
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
578
6759
40366
1831325

Таны IP: 54.224.133.198