Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээ

Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт, 20-р сургуулийн хойд талын нийтийн эдэлбэр газарт зөвшөөрөлгүй байрлах, шинээр баригдах авто замын нөлөөлөлд өртсөн 53 ширхэг тоосгон гараашийг Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/351 дүгээр газар захирамжийн хүрээнд албадан чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэж байна.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/251 дүгээр захирамжийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, 5 дугаар сургуулийн хойд талд нийтийн эдэлбэр газарт зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан хашааг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэлээ.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/251 дүгээр захирамжийн хүрээнд Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Улаанбаатар дээд сургуулийн хойд талд нийтийн эдэлбэр газарт зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан хашааг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэлээ.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/251 дүгээр захирамжийн хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, нийтийн эдэлбэр газарт зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан хаалт болон шон, хашааг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэж байна.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/250 дугаар захирамжийн хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 14-р хорооны нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүйгээр хашаалсан төмөр хашааг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэж байна.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/251 дүгээр захирамжийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, 5 дугаар сургуулийн хойд талд нийтийн эдэлбэр газарт зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан хашааг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэлээ.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/251 дүгээр захирамжийн хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, нийтийн эдэлбэр газарт зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан хаалт болон шон, хашааг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэж байна.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/251 дүгээр захирамжийн хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, нийтийн эдэлбэр газарт зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан хаалт болон шон, хашааг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэж байна.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/250 дугаар захирамж, БГДЗД-ын 2021 оны А/232 дугаар захирамжийн хүрээнд Баянгол дүүргийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт, орон сууцны 5,6-р байрны урд байрлах зөвшөөрөлгүй барьсан 19 ширхэг тоосгон гарааш 1 ширхэг чингэлэгийг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэж байна.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/251 дүгээр захирамжийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 1дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Монтелийн урд, нийтийн эдэлбэр газарт зөвшөөрөлгүйгээр явган хүний зам дээр байрлуулсан, хаалт болон шон хашаа албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэлээ.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/251 дүгээр захирамжийн хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, #нийтийн_эдэлбэр_газарт зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан хаалт болон шон, хашааг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэж байна.

"Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/251 дүгээр захирамжийн хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, нийтийн эдэлбэр газарт зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан хаалт болон шон, хашааг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэж байна.

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1831262
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
515
6696
40303
1831262

Таны IP: 54.224.133.198