Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Цаг үеийн мэдээ

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/100 дугаар “Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай” захирамжийн дагуу 2021 оны 04 дүгээр сараас эхлэн Нийслэлд 4 удаа, Багануур дүүрэгт 1 удаа, Багахангай дүүрэгт 1 удаа цахим хэлбэрээр Газрын биржийн цахим систем (www.mle.mn)-ээр зохион байгуулсан.

НИТХ-ын 2020 оны 02/12 дугаар тогтоолоор батлагдсан нийслэлийн 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан дуудлага худалдааны зарчмаар шийдвэрлэх арга хэмжээний хүрээнд Нийслэлд дуудлага худалдааны 50 байршил санал болгосноос 28 байршилд ялагч тодорч, нийт 1 тэр бум 364 сая төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлэхээс 387 сая төгрөгийг төвлөрүүлэн ажиллаж байна.

Мөн одоогийн байдлаар 4 байршилд ялагчид гэрээ байгуулаагүй, дуудлага худалдаанд санал болгосон үнийг төлөөгүй тул 361.8 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх боломжгүй болоод байна.

Дуудлага худалдаа зохион байгуулсан огноо

Дуудлага худалдаанд санал болгосон

Оролцог-чийн тоо

Ялагчийн тоо

Талбай, га

Анхны үнэ, сая ₮

Худалдсан үнэ, сая ₮

Төвлөрүүлсэн үнэ, сая ₮

Байршлын тоо

Талбайн хэмжээ, га

ДХАҮ, сая ₮

1

2021.04.07

11

8.5

213.1

16

7

3.98

56.7

165.3

165.3

2

2021.04.21

13

7.9

460.2

24

8

2.39

274.2

514.1

197.0

3

2021.05.05

13

8.8

442.7

52

7

4.70

211.4

315.0

25.2

4

2021.05.19

13

18.0

565.6

33

6

9.40

172.0

370.1

-

НИЙТ ДҮН

50

43.2

1681.6

125

28

20.47

714.3

1,364.6

387.5

ДИТХ-ын 2020 оны 02/12 дугаар тогтоолоор батлагдсан дүүргийн 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан дуудлага худалдааны зарчмаар шийдвэрлэх арга хэмжээний хүрээнд 4 байршилд ялагч тодорсон бөгөөд 64.7 сая төгрөг төвлөрүүлэхээр ажиллаж байна.

Дуудлага худалдаа зохион байгуулсан огноо

Оролцог-чийн тоо

Ялагчийн тоо

Талбай, га

Анхны үнэ, сая ₮

Худалдсан үнэ, ₮

Төвлөрүүлсэн үнэ, сая ₮

Багануур

1

2021.04.01

2

1

0.5076

33.5

34.5

34.5

Багахангай

2

2021.05.07

10

3

2.03

19.5

30.2

20.2

НИЙТ ДҮН

12

4

2.5376

53.0

64.7

54.7

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1831290
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
543
6724
40331
1831290

Таны IP: 54.224.133.198