Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Цаг үеийн мэдээ

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/100 дугаар, А/829 дүгээр “Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай” захирамжийн хүрээнд 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн өглөөний 09:00 цагаас 15:18:05 цагийн хооронд 26 байршилд цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулcан.

Эдгээр 26 байршлаас 4 байршилд 10 иргэн, хуулийн этгээдээс оролцох хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд дараах 4 байршилд ялагчид тодорч, нийслэлийн төсөвт 8.9 сая төгрөг төвлөрүүлэхээр боллоо.

 

Дуудлага худалдаа зохион байгуулсан огноо

Цахим дуудлага худалдаанд санал болгосон байршлын тоо, ш

Ялагч тодорсон байршлын тоо, ш

Талбай, га

Оролцог-чийн тоо, ш

Анхны үнэ, сая ₮

Худалдсан үнэ, сая ₮

Төвлөрүүлсэн үнэ, сая ₮

 Журмын дагуу хүчингүй болсон байршлын тоо, ш

Нийслэлийн 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, НЗД-ын 2021 оны А/100 дугаар захирамжийн хүрээнд

1

2021.04.07

11

7

3.98

16

56.7

165.3

165.3

0

2

2021.04.21

13

8

2.39

24

274.2

514.1

224.4

2

3

2021.05.05

13

7

4.7

52

211.4

315

242.9

2

4

2021.05.19

13

6

9.4

33

172

370.1

223.8

2

5

2021.06.16

13

4

1.7

13

71.2

170.8

170.8

0

НЗД-ын 2021 оны А/100 дугаар захирамжийн хүрээнд дахин дуудлага худалдаа

6

2021.07.26

18

9

11.7

77

216.2

509.8

186.4

4

7

2021.08.09

19

3

0.51

4

10.1

17.7

17.7

0

8

2021.11.17

19

6

7.3

41

117.0

233.0

158.6

1

Нийслэлийн 2021 оны Газар зохион байгуулалтын нэмэлт өөрчлөлт, НЗД-ын 2021 оны А/829 дүгээр захирамжийн хүрээнд

9

2021.12.06

26

12

0.67

41

7.2

11.2

11.2

-

НЗД-ын 2021 оны А/100 дугаар, А/829 дүгээр захирамжийн хүрээнд дахин дуудлага худалдаа

10

2021.12.06

26

4

2.05

10

3.4

8.9

0.9

-

11

Тэмдэгтийн хураамж

3.9

 

НИЙТ ДҮН

181

66

44.4

311

1139.4

2315.9

1430.60

11

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1831197
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
450
6631
40238
1831197

Таны IP: 54.224.133.198