Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 24 захирамж Үзэх
2 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 34 захирамж Үзэх
3 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 53 захирамж Үзэх
4 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 67 захирамж Үзэх
5 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 96 захирамж Үзэх
6 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 155 захирамж Үзэх
7 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 173 захирамж Үзэх
8 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 197 захирамж Үзэх
9 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 220 захирамж Үзэх
10 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 179. 240. 241. 438 захирамж Үзэх
11 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 239 захирамж Үзэх
12 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 264 захирамж Үзэх
13 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 302 захирамж Үзэх
14 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 303 захирамж Үзэх
15 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 304 захирамж Үзэх
16 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 306 захирамж Үзэх
17 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 313 захирамж Үзэх
18 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 343 захирамж Үзэх
19 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 362. 400 захирамж Үзэх
20 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 376 захирамж Үзэх
21 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 437 захирамж Үзэх
22 2008 оны Дүүргийн засаг даргын 481 захирамж Үзэх

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1417871
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
39
5462
16375
1417871

Таны IP: 3.235.179.79