Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 38 захирамж Үзэх
2 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 80 захирамж Үзэх
3 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 102 захирамж Үзэх
4 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 133 захирамж Үзэх
5 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 134 захирамж Үзэх
6 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 163 захирамж Үзэх
7 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 198 захирамж Үзэх
8 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 291 захирамж Үзэх
9 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 302 захирамж Үзэх
10 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 319 захирамж Үзэх
11 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 337 захирамж Үзэх
12 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 380 захирамж Үзэх
13 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 397.482.337.319.134.133.102.291 захирамж Үзэх
14 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 397 захирамж Үзэх
15 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 478 захирамж Үзэх
16 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 482 захирамж Үзэх
17 2009 оны Дүүргийн засаг даргын 537 захирамж Үзэх

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1417872
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
40
5463
16376
1417872

Таны IP: 3.235.179.79