Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 38 захирамж Үзэх
2 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 59 захирамж Үзэх
3 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 78 захирамж Үзэх
4 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 84 захирамж Үзэх
5 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 90 захирамж Үзэх
6 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 108 захирамж Үзэх
7 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 119 захирамж Үзэх
8 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 177 захирамж Үзэх
9 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 184 захирамж Үзэх
10 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 193 захирамж Үзэх
11 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 195 захирамж Үзэх
12 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 203 захирамж Үзэх
13 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 217 захирамж Үзэх
14 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 268 захирамж Үзэх
15 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 272 захирамж Үзэх
16 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 274 захирамж Үзэх
17 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 275 захирамж Үзэх
18 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 276 захирамж Үзэх
19 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 317 захирамж Үзэх
20 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 322 захирамж Үзэх
21 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 323 захирамж Үзэх
22 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 324 захирамж Үзэх
21 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 343 захирамж Үзэх
22 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 350 захирамж Үзэх
23 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 363 захирамж Үзэх
24 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 364 захирамж Үзэх
25 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 373 захирамж Үзэх
26 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 384 захирамж Үзэх
27 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 387 захирамж Үзэх
28 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 415 захирамж Үзэх
29 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 428 захирамж Үзэх
30 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 438 захирамж Үзэх
31 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 461 захирамж Үзэх
32 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 462 захирамж Үзэх
33 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 479 захирамж Үзэх
34 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 480 захирамж Үзэх
35 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 506 захирамж Үзэх
36 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 549 захирамж Үзэх
37 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 556 захирамж Үзэх
38 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 557 захирамж Үзэх
39 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 558 захирамж Үзэх
40 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 567 захирамж Үзэх
41 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 598 захирамж Үзэх
42 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 609 захирамж Үзэх
43 2010 оны Дүүргийн засаг даргын 610 захирамж Үзэх

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1417899
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
67
5490
16403
1417899

Таны IP: 3.235.179.79