Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a09 захирамж Үзэх
2 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a204 захирамж Үзэх
3 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a215 захирамж Үзэх
4 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a237 захирамж Үзэх
5 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a262 захирамж Үзэх
6 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a270 захирамж Үзэх
7 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a286 захирамж Үзэх
8 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a311 захирамж Үзэх
9 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a313 захирамж Үзэх
10 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a314 захирамж Үзэх
11 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a315 захирамж Үзэх
12 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a316 захирамж Үзэх
13 2013оны Дүүргийн засаг даргын a317 захирамж Үзэх
14 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a318 захирамж Үзэх
15 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a322 захирамж Үзэх
16 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a342 захирамж Үзэх
17 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a344 захирамж Үзэх
18 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a346 захирамж Үзэх
19 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a347 захирамж Үзэх
20 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a358 захирамж Үзэх
21 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a368 захирамж Үзэх
22 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a375 захирамж Үзэх
21 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a407 захирамж Үзэх
22 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a422 захирамж Үзэх
23 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a423 захирамж Үзэх
24 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a443 захирамж Үзэх
25 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a444 захирамж Үзэх
26 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a445 захирамж Үзэх
27 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a461 захирамж Үзэх
28 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a465 захирамж Үзэх
29 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a480 захирамж Үзэх
30 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a482 захирамж Үзэх
31 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a491 захирамж Үзэх
32 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a492 захирамж Үзэх
33 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a493 захирамж Үзэх
34 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a513 захирамж Үзэх
35 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a522 захирамж Үзэх
36 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a526 захирамж Үзэх
37 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a527 захирамж Үзэх
38 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a529 захирамж Үзэх
39 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a530 захирамж Үзэх
40 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a543 захирамж Үзэх
41 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a562 захирамж Үзэх
42 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a564 захирамж Үзэх
43 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a599 захирамж Үзэх
44 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a626 захирамж Үзэх
45 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a640 захирамж Үзэх
46 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a653 захирамж Үзэх
47 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a707 захирамж Үзэх
48 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a717 захирамж Үзэх
49 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a718 захирамж Үзэх
50 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a732 захирамж Үзэх
51 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a748 захирамж Үзэх
52 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a749 захирамж Үзэх
53 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a751 захирамж Үзэх
54 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a795 захирамж Үзэх
55 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a796 захирамж Үзэх
56 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a807 захирамж Үзэх
57 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a813 захирамж Үзэх
58 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a814 захирамж Үзэх
59 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a836 захирамж Үзэх
60 2013 оны Дүүргийн засаг даргын a837 захирамж Үзэх

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1422397
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
1120
3968
20901
1422397

Таны IP: 44.192.253.106