Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 64 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 79 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 88 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 96 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 113 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 122 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 131 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 140 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 151 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 152 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 183 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 185 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 191 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 237 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 238 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 239 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 240 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 259 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 260 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 280 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 322 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 344 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 362 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 379 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 389 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 413 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 420 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 466 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 495 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 524 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 569 захирамж Үзэх

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1422273
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
996
3844
20777
1422273

Таны IP: 44.192.253.106