Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 48 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 49 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 53 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 54 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 65 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 73 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 90 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 139 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 140 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 158 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 162 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 198 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 199 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 203 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 204 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 215 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 216 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 225 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 229 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 230 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 235 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 276 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 289 захирамж Үзэх

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1422267
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
990
3838
20771
1422267

Таны IP: 44.192.253.106