Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 57 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 65 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 66 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 67 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 131 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 136 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 144 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 145 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 206 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 210 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 277 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 278 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 279 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 285 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 301 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 302 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 303 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 304 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 305 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 328 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 348 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 349 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 350 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 351 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 352 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 353 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 354 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 355 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 381 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 382 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 392 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 393 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 394 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 401 захирамж Үзэх

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1422316
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
1039
3887
20820
1422316

Таны IP: 44.192.253.106