Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 37 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 43 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 51 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 58 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 69 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 95 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 108 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 120 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 123 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 124 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 134 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 140 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 156 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 168 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 169 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 192 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 201 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 205 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 206 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 207 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 226 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 228 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 232 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 256 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 258 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 259 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 268 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 282 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 294 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 295 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 311 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 312 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 313 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 335 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 336 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 342 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 343 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 344 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн Засаг даргын 348 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн Засаг даргын 361 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн Засаг даргын 362 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн Засаг даргын 363 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн Засаг даргын 392 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн Засаг даргын 394 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн Засаг даргын 402 захирамж Үзэх

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1422359
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
1082
3930
20863
1422359

Таны IP: 44.192.253.106