Нүүр

Байгууллагын тухай

Мэдээ, мэдээлэл

Ил тод байдал

Төрийн үйлчилгээ

Хууль эрх зүй

Шилэн данс

Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ

ХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны 218 тоот тушаалын 1-р хавсралт

Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох аргачлал, 1м²-ын үнэ

/2003.01.01-2007.08.21 хүртэл/

Д/д

Газар эзэмшил, ашиглалтын зориулалт

Засварлах итгэлцүүр, төлбөр

1-р бүс

2-р бүс

3-р бүс

4-р бүс

5-р бүс

1

Гэр бүлийн хэрэгцээний

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

440

396

330

264

220

2

Төрийн бус байгууллага, нам

0.8

0.6

0.4

0.3

0.2

1760

1320

880

660

440

3

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар

1.0

0.8

0.6

0.5

0.4

2200

1760

1320

1100

880

4

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

1.5

1.2

1.0

0.8

0.7

3300

2640

2200

1760

1540

5

Шатахуун түгээх станц

3.0

2.7

2.5

2.3

2.0

6600

5940

5500

5060

4400

  

БХБ-ын Сайдын 2007 оны 136 дугаар тушаал

Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох аргачлал, 1м²-ын үнэ

/2007.08.21-2010.06.08 хүртэл/

Д/д

Газар эзэмшил, ашиглалтын зориулалт

Засварлах итгэлцүүр, төлбөр

ТСШҮ

1-р бүс

2-р бүс

3-р бүс

4-р бүс

5-р бүс

1

Орон сууц

0.2

0.18

0.15

0.12

0.1

1.0

1760

1584

1320

1056

880

8800

2

Бүх төрлийн үйлчилгээ

1.5

1.2

1.0

0.8

0.7

3.0

13200

10560

8800

7040

6160

26400

3

Үйлдвэрлэл /хаа-аас бусад/

1.5

1.2

1.0

0.8

0.7

3.0

13200

10560

8800

7040

6160

26400

4

ХАА-н үйлдвэрлэлийн

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

1.5

4400

3520

2640

1760

880

13200

5

Нефть, шатдаг хийн

3.0

2.7

2.5

2.3

2.0

1.0

26400

23760

22000

20240

17600

8800

 

6

Төмс хүнсний ногоо, бусад ургамал тарих

1 га

 

158219

57885

7

Үр тариа, тэжээлийн ургамал тарих

1 га

 

50167

19295

  ЗТБХБ-ын Сайдын 2010 оны 206 дугаар тушаал

Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох аргачлал, 1м²-ын үнэ

/2010.06.08-2015.12.31 хүртэл/

Д/д

Газар эзэмшил, ашиглалтын зориулалт

Засварлах итгэлцүүр, төлбөр

1-р бүс

2-р бүс

3-р бүс

4-р бүс

5-р бүс

1

Бүх төрлийн үйлчилгээ

0.36

0.30

0.25

0.20

0.15

15840

13200

11000

8800

6600

2

Үйлдвэрлэл /хаа-аас бусад/

0.50

0.40

0.30

0.20

0.15

22000

17600

13200

8800

6600

3

ХАА-н үйлдвэрлэлийн

0.18

0.15

0.12

0.09

0.06

7920

6600

5280

3960

2640

4

Нефть, шатдаг хийн бүтээгдэхүүний

0.75

0.60

0.50

0.40

0.30

33000

26400

22000

17600

13200

 

5

Төмс хүнсний ногоо, бусад ургамал тарих

1 га

 

158219

57885

6

Үр тариа, тэжээлийн ургамал тарих

1 га

 

50167

19295

 

БХБ-ын Сайдын 2018 оны 15 дугаар тушаал

Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох аргачлал, 1м²-ын үнэ

/2016.01.01-2018.12.31 хүртэл/

Д/д

Газар эзэмшил, ашиглалтын төрөл

1-р бүс

2-р бүс

3-р бүс

1-1 дэд бүс

1-2 дэд бүс

1-3 дэд бүс

2-1 дэд бүс

2-2 дэд бүс

2-3 дэд бүс

3-1 дэд бүс

3-2 дэд бүс

3-3 дэд бүс

1

Орон сууц

1.5

0.75

0.25

66000

33000

11000

2

Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний газар /амины сууц, зуслан, хашаа байшин/

1.5

0.8

0.25

0.175

0.16

0.14

0.125

66000

35200

11000

7700

7040

6160

5500

3

Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ

3

2.5

2

1.5

1

0.75

0.5

0.35

0.25

132000

110000

88000

66000

44000

33000

22000

15400

11000

4

Аж ахуйн үйл ажиллагаа /худалдаа үйлчилгээнээс бусад/

2.5

2

1.5

1.25

0.75

0.6

0.4

0.35

0.25

110000

88000

66000

55000

33000

26400

17600

15400

11000

5

Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц, Бөөний худалдааны зах, төвүүд

4

3

2.5

176000

132000

110000

6

Бүх төрлийн гараж, тээврийн хэрэгслийн зогсоол /газар дээрх, доорх/

3

2.5

2

1.5

1

0.75

0.5

0.35

0.25

132000

110000

88000

66000

44000

33000

22000

15400

11000

7

Дулаан, холбоо, эрчим хүчний станц, антин

0.5

0.2

0.1

22000

8800

4400

8

Төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламж

0.1

0.1

0.075

4400

4400

3300

9

Нам, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, төлөөлөгчийн газар

2.5

2

1.5

1.25

0.75

0.6

0.4

0.35

0.25

110000

88000

66000

55000

33000

26400

17600

15400

11000

10

Шашин сүм хийд

2.5

2

1.5

1.25

0.75

0.6

0.5

0.35

0.3

110000

88000

66000

55000

33000

26400

22000

15400

13200

11

ХАА-аас бусад үйлдвэрлэл

2.5

1

0.7

0.5

0.2

0.175

0.16

110000

44000

30800

22000

8800

7700

7040

12

ХАА-н үйлдвэрлэл

-

-

0.125

0.1

0.075

   

5500

4400

3300

 

 

Д/д

Газар эзэмшил, ашиглалтын төрөл

4-р бүс

5-р бүс

Налайх, Багануур Багахангайгаас бусад

Налайх дэд бүс

Багануур дэд бүс

Багахангай дэд бүс

Налайх, Багануур Багахангайгаас бусад

Налайх дэд бүс

Багануур дэд бүс

Багахангай дэд бүс

 

1

Орон сууц

0.1

0.1

0.09

0.025

0.075

0.075

0.06

0.02

 

4400

4400

3960

1100

3300

3300

2640

880

 

2

Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний газар /амины сууц, зуслан, хашаа байшин/

0.075

0.075

0.07

0.02

0.05

0.05

0.04

0.015

 

3300

3300

3080

880

2200

2200

1760

660

 

3

Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ

0.2

0.2

0.15

0.125

0.1

0.1

0.085

0.08

 

8800

8800

6600

5500

4400

4400

3740

3520

 

4

Аж ахуйн үйл ажиллагаа /худалдаа үйлчилгээнээс бусад/

0.15

0.15

0.125

0.1

0.1

0.09

0.08

0.075

 

6600

6600

5500

4400

4400

3960

3520

3300

 

5

Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц, Бөөний худалдааны зах, төвүүд

1

1

0.75

0.5

0.5

0.5

0.4

0.3

 

44000

44000

33000

22000

22000

22000

17600

13200

 

6

Бүх төрлийн гараж, тээврийн хэрэгслийн зогсоол /газар дээрх, доорх/

0.15

0.15

0.125

0.1

0.1

0.09

0.08

0.075

 

6600

6600

5500

4400

4400

3960

3520

3300

 

7

Дулаан, холбоо, эрчим хүчний станц, антин

0.075

0.075

0.05

0.03

0.05

0.05

0.025

0.01

 

3300

3300

2200

1320

2200

2200

1100

440

 

8

Төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламж

0.05

0.05

0.04

0.03

0.05

0.05

0.025

0.01

 

2200

2200

1760

1320

2200

2200

1100

440

 

9

Нам, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, төлөөлөгчийн газар

0.15

0.15

0.125

0.1

0.1

0.09

0.08

0.075

 

6600

6600

5500

4400

4400

3960

3520

3300

 

10

Шашин сүм хийд

0.15

0.15

0.125

0.1

0.1

0.09

0.08

0.075

 

6600

6600

5500

4400

4400

3960

3520

3300

 

11

ХАА-аас бусад үйлдвэрлэл

0.1

0.1

0.09

0.03

0.07

0.07

0.06

0.02

 

4400

4400

3960

1320

3080

3080

2640

880

 

12

ХАА-н үйлдвэрлэл

0.06

0.06

0.05

0.025

0.05

0.04

0.03

0.01

 

2640

2640

2200

1100

2200

1760

1320

440

 

БХБ-ын Сайдын 2018 оны 208 дугаар тушаал

Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох аргачлал, 1м²-ын үнэ

/2019.01.01-ээс хойш/

Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн дугаар

Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ

Нийтийн зориулалттай орон сууц

Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ

Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц

Бүх төрлийн авто зогсоол (гараж) барих /газар дээрх, доорх/

Инженерийн шугам сүлжээ, түүний дэд бүтцийн барилга байгууламж

Төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламж

Шашин, сүм, хийд

Химийн хорт бодис, арьс, шир, ноос, ноолуурын үйлдвэр, цэвэрлэх байгууламж болон аюултай хог хаягдлын үйлдвэрлэл

Бүх төрлийн үйлдвэрлэл (хөдөө аж ахуйгаас бусад)

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл

1

70021

70082

140800

180224

136320

26807

4787

165652

180224

112640

 

2

68760

68544

135584

178214

134400

24154

4570

147312

178080

111552

 

3

66640

66319

133152

176128

132192

22037

4439

138574

176128

110080

 

4

66272

66180

115200

176077

110016

22014

4426

109530

176077

110048

 

5

66086

65789

92480

176077

88064

22014

4426

87463

176077

110048

 

6

38220

45266

72000

172800

67200

8809

4422

76176

172800

103680

 

7

11025

33201

65856

157760

44006

8803

4417

49671

152320

65280

 

8

7640

11253

22528

110182

22016

4439

3342

36317

110182

8806

5568

9

6256

11229

15680

110118

15552

4422

3325

24942

110118

7706

4480

10

5668

11227

11334

110080

11040

4413

3316

27497

110080

7066

4416

11

3355

4570

9728

44160

6630

3482

2220

18600

44160

4512

2680

12

3335

4004

9216

44083

6630

3308

2211

16136

44083

4459

2650

13

3330

4004

8832

44083

6605

3308

2211

16136

44083

4435

2650

14

 

3350

4608

23040

4506

2306

2210

9230

22042

3098

2240

15

 

3350

4525

23040

4403

2306

2210

9230

22042

3091

2240

16

 

3306

4416

22080

4403

2206

2206

8216

22042

3086

220

 

Цахим системүүд

 • ГАЗРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ
  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

  Системд нэвтрэх

 • ГЕОПОРТАЛ /ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/
  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  Системд нэвтрэх

 • СОЛБИЦОЛ ХӨРВҮҮЛЭХ/

  Системд нэвтрэх

 • ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

  Системд нэвтрэх

 • АГААР, САНСРЫН ЗУРГИЙН КАТАЛОГ
  Агаар, сансрын зургаас боловсруулагдсан ортозураг нь байр зүйн зураг үйлдэх, тодруулах, шинэчлэхэд хэрэглэгдэнэ. Мөн газрын бүрхэвчийн зургийн суурь өгөгдөл болгон хэрэглэгдэнэ. Учир нь хээрийн хэмжилт, тодруулалтаас илүү агаар, сансрын зураг ашиглах нь цаг хугацаа, зардал хэмнэх давуу талтай бөгөөд түүнчлэн газрын гадарга дээрх юмс үзэгдлийн өөрчлөлтийг хянах, шинжлэхэд хялбар. Тухайлбал, бохирдлын нөлөө, гамшгийн нөлөө, хот тэлэлт, ой хээрийн түймэр, галт уул гэх мэт.

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, ХАЯГААР ХАЙХ

  Системд нэвтрэх

 • ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ
  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  Системд нэвтрэх

Хандалт

1831226
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
479
6660
40267
1831226

Таны IP: 54.224.133.198